Kalendarium

Aktivitets Information:

  • Turism – från hälsobad till filmfestival

    Båstads första turister kom hit för att ta hälsobringande havsbad. Turismen började i liten skala men växte snabbt när turismens fader i Båstad, Ludvig Nobel, kommit hit. En hel industri uppstod kring besökarna som ville äta gott, bo bra, dansa, idrotta och lyssna på trevlig musik. Kort sagt hade de nästan samma önskemål som dagens turister! Baden, maten och nöjes¬ställena lockar än. Tennis, golf och innebandy utomhus är starka kort, liksom festivaler för t ex kammar¬musik och film. Följ med på en turist¬historisk vandring genom drygt ett och ett halvt sekel.